Search logo

ამაზონის ტყე - ბრაზილია

ამაზონის ტყე - ბრაზილია

ამაზონის ტყე, რომელიც მდებარეობს სამხრეთ ამერიკაში, წარმოადგენს პლანეტის ერთ-ერთ უდიდეს ბუნებრივ რესურსს. ბრაზილია არის ამ მუნდინალური ტყის ყველაზე დიდი ნაწილი, მოიცავს დაახლოებით 60% მისი ფართობის. ამაზონის ტყე მოიცავს დაახლოებით 5.5 მილიონ კვადრატულ კილომეტრს და არის მსოფლიოში ყველაზე დიდი ტროპიკული ტყე, რომელიც წარუმატებლად აკმაყოფილებს პლანეტის მნიშვნელოვანი ეკოლოგიური საჭიროებებს.

ამაზონის ტყის ბიომრავალფეროვნება აშკარად თვალში ხვდება ნებისმიერ მოგზაურს. აქ სათავეს იღებს უამრავი სახეობის მცენარე და ცხოველი, რომლებსაც იშვიათად შეხვდებით მსოფლიოს სხვა ნაწილებში. ზოგიერთი ბიოლოგი ამაზონის ტყეს "პლანეტის ფილმს" ეძახის, რადგან მისი მდიდარი ფლორისა და ფაუნის მიგელით, ის ახდენს მსოფლიოს ატმოსფერული ჰაერის გასუფთავებას, რაც უნიკალურია გლობალური ეკოსისტემისათვის.

ამაზონის მდინარე, რომელიც გადადინება ტყის ჩრდილოეთ ნაწილის მეშვეობით, წარმოადგენს მსოფლიოში ერთ-ერთ უდიდეს წყალოვან მარშრუტს. მისი სიგრძეა დაახლოებით 6400 კილომეტრი და ამდენად ისაა პლანეტის მეორე ყველაზე გრძელი მდინარე, ნილიის შემდეგ. ეს მდინარე არამარტო მიტანის სარკინიგზო ქსელია ადგილობრივი მოსახლეობისათვის, არამედ დიდი ბარიერის ფუნქციაც აქვს სტიქიური რისკების, როგორც მცენარეთა და ცხოველთა მასის დაცვისთვის.

თუმცა, ამაზონის ტყე სერიოზული საფრთხის ქვეშაა. განურჩევლობით ხის ჭრა, მიწების აპარება, სოფლის მეურნეობის განვითარება და მინერალური რესურსების მოპოვება არიან მთავარი ფაქტორები, რომლებიც იწვევს ტყის განადგურებას. ბოლო წლების განმავლობაში დიდი ბრაზილიის მთავრობისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების მოღვაწეობა ამის შეჩერებაზე მნიშვნელოვან პროგრესს აღწევს, მაგრამ სრული გადაჭრის მსურველები ამონიტები ჯერ კიდევ არიან.

ბრაზილიელ ირგვლივ მოსახლეობისთვის, ამზონის ტყე მნიშვნელოვან როლს თამაშობს სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებაში. მრავალი ტომი და საცხოვრისი საზოგადოება ადგილობრივ ტეროტორიებში, სადაც ტყის რესურსები წარმოადგენენ მნიშვნელოვან წყაროზე მათი სასიცოცხლო მოთხოვნილებისათვის. ადგილობრივი მოსახლეობა იყენებს ტყის რესურსებს სათანადო ცოდნისა და ტექნიკის გამოყენებით, რაც ხელს უწყობს ტყის უსაფრთხო და მდგრად გამოყენებას.

გლობალურ დატვირთვასთვის, განსაკუთრებით თუ განსხვავებით ტეხნის კუთხით, ამაზონის ტყის დაცვა აუცილებლობას წარმოადგენს. ტყის განადგურება არამარტო იწვევს ადგილობრივი მოსახლეობის ცხოვრების გაფართოებას, არამედ საერთაშორისო მასშტაბებისთვისაც მოქმედებს, განსაკუთრებით კლიმატობრივი ცვლილებების პროცესის დაჩქარებასა და ბუნებრივი რესურსების დაკარგვის გამო.

ამრიგად, ამაზონის ტყე წარმოადგენს პლანეტის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ბუნებრივ რესურსს, რომლის დაცვაც მნიშვნელოვანი საკითხია არა მხოლოდ ბრაზილიისთვის, არამედ გლობალურზე. აღნიშნულია ზრუნვასა და გადაწყვეტილების მიღებას საჭიროებას დამატებით ტექნოლოგიური და საერთაშორისო სათანადო მექანიზმების განვითარებისა და განხორციელებისთვის.

მსგავსი პოსტები